1 0 3000 300 120 30 https://nave.org.il/newro 960 0
site-mobile-logo
site-logo

ימי א’ | 20:00

כולל ללימודי קבלה ותיקון חברתי

הרב אריה חיים נווה שליט”א

לגברים בלבד

ימי א’ | 20:00

חיבור חברי פורה ומיוחד.

לתוכנית הייחודית חמישה חלקים:
א. מבוא ופתיחה לחכמת הקבלה-
החקירות הראשונות מתוך ספר “עץ החיים” ו”תלמוד עשר הספירות” של הארי הקדוש כולל סוגיות בזהר הקדוש.

ב. תורת ההגות הקבלית-
מהי הגות קבלית? מה מהותנו? כיצד יוצרים התקשרות בתודעה וכיצד בונים את עולם התודעה. יינתן תרגול מיוחד ובהתמדה – להתקשרות עליונה.

ג. תורת המידות האלוקיות-
המידות האלוקיות הינן על אנושיות- ענוה והתבטלות, אהבה שאינה תלויה בדבר, חסד של אמת ועוד – הינן מידות טרומיות שכל יהודי ראוי שירכוש אותם בטרם יעלה במדרגות הרוחניות.

ד. תוכנית רב שלבית ללימוד עקרונות הקבלה והחסידות ויישומם בחיי היומיום.

ה. בתוכנית ישולבו פעילויות מיוחדות חוץ מסגרתיות.
התוכנית תכשיר את התלמיד להיות רועה רוחני.

לפרטים נוספים: 050-7662857/8 |  א’-ה’ 10:00-17:00 

למסלול הבא
יום ב’ | 21:15...