1 0 3000 300 120 30 https://nave.org.il/newro 960 0
site-mobile-logo
site-logo

יום ב’ | 21:15 / 19:30

תורת התיקון האישי והטיפול

הרגשי לאור חכמת הקבלה

הרב אריה חיים נווה שליט”א

לגברים ולנשים

יום ב – 21:15 / 19:30

הזדמנות לפתרון הנפש.

תוכנית לתיקון אישי ולהכנה לתקשורת רוחנית וחברתית המחולקת לכמה חלקים-

א. הקדמות לתורת הסוד שתתן את השקפת העולם העקבית ותהווה סימן דרך להתפתחות וריפוי רגשי ורוחני.

ב. תורת הרגש והנפש מתוך החסידות, שתבהיר מהי הנפש וממה היא מורכבת. האם היא ריקה בעת לידתנו או מלאה בפוטנציאל קדום של ידע רוחני שניתן לגשת אליו ולהוציאו לפועל.
ג. למידת הערכים החיוניים להתפתחות והבראת הנפש, הכנת המטפל לטיפול רגשי בעצמו ומציאת נקודת הפלא המחברת את הנברא לבריאה ולבורא.

ד. למידת כל תבניות הנפש כפי שהן נבראו ויצירת סדר מחודש כדי להביא את הנפש לשורשה הרוחני.

ה. שלב ההבראה הנפשית והרגשית.

התוכנית מיועדת לתיקון אישי על ידי טיפול רגשי,

ואינה מיועדת לפתור עניינים אישיים או למטופלים פסיכאטרית.

 

הודעה חשובה !

תלמידים שטרם אישרו הגעתם מול המזכירות (ומגיעים ספונטנית) יוכלו להכנס לאולם על בסיס מקום פנוי בלבד!

במידה והאולם מלא, יוכלו לשבת בחוץ ולצפות בשיעור על גבי המסכים.

 

לכן המלצתנו לכם היא להגיע לשיעור השני.

 

לפרטים נוספים: 050-7662857/8 |  א’-ה’ 10:00-17:00ב

למסלול הבא
יום ג' | 20:00
למסלול הקודם
ימי א’ | 20:00