1 0 3000 300 120 30 https://nave.org.il/newro 960 0
site-mobile-logo
site-logo

יום ג’ | 20:00

סודות התפילה ודרכי החסידות

הרב אריה חיים נווה שליט”א

ימי ג’ | בשידור

מבית הרב – ברכישת לינק

החסידות היא מיומנות שניתנה בהר סיני כדרך לדבקות, על ידי פיתוח דרך עצמאית וייחודית
לאדם עצמו.
דרך זו מקנה לכל אדם את המקום והייחודיות שלו בעולם הזה וכן לעולם הבא. הצועד בדרך זו, בשילוב עם רזי התפילה והבנת המשמעות העמוקה שלה ביהדות והכוונות שבה, מעניק טעם ועומק לתפילה ולחסידות על כל היבטיה.
את השיעור רוכשים כלינק , וצופים ביום ובשעה
שנוחה לכם. הלינק זמין לצפייה כשבוע.
לפרטים נוספים: 050-7662857/8 |  א’-ה’ 10:00-17:00

 
למסלול הבא
ימי ד’ | 21:15...
למסלול הקודם
יום ב’ | 21:15...