1 0 3000 300 120 30 https://nave.org.il/newro 960 0
site-mobile-logo
site-logo

ימי ד’ | 21:15 / 19:30

תורת ההגות והתבוננות הקבלית

הרב אריה חיים נווה שליט”א

לגברים ולנשים

ימי ד’ | 21:15 / 19:30

מסלול פוקח עיניים ומרחיב תודעה.

תוכנית לימודים רב שנתית שתכלול
כמה חטיבות –

א. ידע בסיסי וחיוני בחכמת הקבלה והחסידות להבנת מהותו, ייחודו ותכליתו של האדם.

ב. הכנה נפשית לעליה הרוחנית על ידי קדושה וטהרת הנפש.

ג. תרגולי הגות ממושכים, התקשרות תודעתית, ריכוז והשקטה על פי רבותינו הקדמונים מתוך הספרים הקדושים.

ד. הדרכה בדקויות התודעה והכנתה לדבקותה בעולמות עליונים ולמעלה מזה.

ה. תשולב פעילות חוץ מסגרתית.

 

הודעה חשובה !

תלמידים שטרם אישרו הגעתם מול המזכירות (ומגיעים ספונטנית) יוכלו להכנס לאולם על בסיס מקום פנוי בלבד!

במידה והאולם מלא, יוכלו לשבת בחוץ ולצפות בשיעור על גבי המסכים.

לכן המלצתנו לכם היא להגיע לשיעור השני.

 

לפרטים נוספים: 050-7662857/8 |  א’-ה’ 10:00-17:00

 
למסלול הבא
ימי ה’ | 20:00
למסלול הקודם
יום ג' | 20:00