הדפס עמוד זה

ואני תפילתי

Print Friendly, PDF & Email

בסדרת שיעורים ייחודית זאת תזכי להעמיק בכוונת התפילה על ידי למידה חוויתית ומדורגת של מרכיבי התפילה, הלכות התפילה וכוונת הלב האמיתית והמדוייקת.

11 שיעורים | 90 ₪