הדפס עמוד זה

השמיעה

Print Friendly, PDF & Email

"שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד" עיקר חשוב וסוד עצום בעבודה הרוחנית של האדם מרוכזים במושג השמיעה שהיא היכולת שלנו להזדהות ולהתאחד עם האחר. כיצד עושים אותה כלפי הבורא, הזולת וכלפינו?

1 שיעורים | 30 ₪