הדפס עמוד זה

הבחירה

Print Friendly, PDF & Email

האם קיימת בחירה חופשית לאדם? מה זה אומר "הכל צפוי והרשות נתונה"? הוגי דעות ופילוסופים דנים בשאלות אלו כבר אלפי שנים, גילויים מחכמת האמת משנים את כל התפיסה של האדם לגבי הבחירות בחייו שיעורי חובה להתפתחות רוחנית ע"פ הקבלה.

2 שיעורים | 30 ₪