הדפס עמוד זה

הכנה לחנוכה

Print Friendly, PDF & Email

כשהלילה הוא הארוך בשנה והנפש זקוקה להארה, אז האור הרוחני של חנוכה יורד, להאיר גם במקומות הנמוכים ביותר. נס חנוכה בנפש האדם הוא גילוי יתרון האור מן החושך, שיעור מאיר במיוחד.

1 שיעורים | 30 ₪